Obcanska-spravedlnost.cz

Postižení proti útlaku ČSSZ

Stránka zaměřena na vzájemnou pomoc zdravotně postižených proti bezmoci a často i šikaně ze strany úředníků a lékařů ČSSZ. Jejím cílem je primárně umožnit všem postiženým sdílení zkušenosti a uplatitelnosti administrativně-právní pomoci ve správních a soudních sporech zejména proti LPS a ČSSZ. Sekundárně má stránka za cíl seskupit nás postižené na jedno místo, stránku, kde bychom mohli navzájem přímo či nepřímo komunikovat, radit si a třeba si i navzájem pomáhat. Forma pomoci by pak probíhala formou obecných či konkrétních doporučení, rad a postupů v boji proti často zmanipulovaným či odbytým závěrům posudků LPS a rozhodnutím vydaným nejen ČSSZ.
Stop CSSZ

Společná iniciativa

Zapojte se do komunity facebookové skupiny postižených a čerpejte informace, debatujte, ptejte se či pomáhejte ostatním. Do skupiny jsou vřele vítáni všichni postižení včetně těch jenž jsou obětí do očí bijících případů jasného a úmyslného pochybení z řad samotné LPS, ať již pod taktovkou ČSSZ či samotné MPSV. Už jen zdokumentování takovýchto případů a jejich následné seskupení do statistik může velmi pomoci nejen v konkrétních případech právního boje proti ČSSZ, MPSV, ale může také plošně pomoci prokazatelně odhalit příčinu takto vůči nám cílenému a nevlídnému postoji.
Aktivní obrana
V boji proti LPS, ČSSZ a MPSV je potřeba nejen komunita, ale také aktivní obrana. Proto vpravo přikládám sekci „Stahuj“ s materiály a vzory jenž mohou nejen v právním boji přijít vhod. První sekce obecného pojetí rozvádí problematiku posuzování zdravotního stavu občanů v sociálním zabezpečení. Rozvíjí témata invalidních důchodů, příspěvků na péči, poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, posuzování zdrav. stavu pro účely zákona o zaměstnanosti, popisuje řízení před orgány sociálního zabezpečení a okrajově rozvádí také samotný správní řád. Vše je zde formou obecných informací doplněných tipy a komentáři pasáží zákonů proti nám zejména samotnou ČSSZ využívány. Sekce druhá navazuje konkrétním pojetím obrany tam zmíněných vzorů a příkladů odvolání, správních námitek či soudních podání.

S

T

A

H

U

J

 Obecné pojetí práva
Základy právní úpravy v kontextu LPS a ČSSZ + tipy a konkrétní formy pomoci
 Praktické pojetí práva
Vzory a příklady odvolání správních námitek či soudních podání
Ruce pomoci - proti cssz

... připojte se k  Facebook - logo  aktivitě...

... komunitě v souladu se zachováváním přijatelné, individuálně akceptovatelné anonymity s důrazem na ochranu vlastních osobních údajů a všeobecně akceptovatelnou lidskou důstojnost. Aktivní přístup postižených či jejich zástupců je pak velmi vítaný. Každá rada, sdílení zkušeností či podané odvolání, námitka či žaloba znamená pro nás postižené celkově pozitivní zadostiučinění, vedoucí snad k jisté i když velmi pozvolné nápravě v dikci naší vlastní iniciativy.
 

×
Prymus  

Za celou iniciativou stojíte zejména vy, kdy o mé osobě snad jen velmi okrajově.

Jmenuji se Martin Prymus, jsem narkoleptik (ne narkoman, narkolepsie je nemoc) a v současné době vedu soudní spor s ČSSZ. Vzděláním jsem ekonom bakalář, kdy mimo jiné splňuji kritéria právního minima s obšírným rozhledem v oborech hospodářské a sociální politiky. Mám také slušnou praxi aplikace správního práva a obchodně - administrativní komunikace. Jsem organizačně zdatný, systematický a snad i trochu kreativní. Mimo zmíněné se zajímám o hudbu a nové technologie.

×

Při jakékoliv komunikaci se mnou či ostatními prosím dodržujte alespoň základní pravidla ochrany osobních údajů. Citlivé informace a osobní data pak při každém odeslání komukoliv pečlivě začerněte. Pokud budete jakékoliv údaje, dokumenty posílat mně, prohlašuji:

Žádné mně poskytnuté informace nikdy nijak nesdílím, nešířím ani nijak jinak neskladuji, když tak jen s výslovným souhlasem, jasně vymezeným cílem a lhůtou pro zpracování. Veškeré získané informace jsou přístupny pouze mé osobě (opačně jen se souhlasem a ve vymezené šíři), kdy také veškeré informace neprodleně po vyřízení či obdržení výzvy k odstranění mažu. Cílem takto obdržených dokumentů, dat, je zde poskytnout nezištnou pomoc, radu žadateli v kontextu webu a iniciativy "socialni-spravedlnost.cz". Samotnou pomoc pak vyřizuji v přiměřené lhůtě dané složitosti prosby a problematiky samotné, vždy s ohledem na mé možnosti limitované postižením. Konečně se pak vždy snažím o maximální transparentnost i ochranu osobních údajů daných platnými zákony ČR.

×

Napište mi: Martin Prymus

prymus@obcanska-spravedlnost.cz